op de punt van een naald

In ontwikkeling een documentaire, tentoonstelling en online omgeving met als werktitel Op de punt van een naald.

In de gemeente Veldhoven in Noord Brabant vindt een transitieproces plaats. Vijf van de zes katholieke kerken moesten in 2016 in 1 jaar tijd, in een rap tempo sluiten. Dit proces gaat gepaard met veel verdriet vooral bij de oudste generatie. Het proces van verdwijnen, van ontkerkelijking en kerksluiting vindt plaats naast een proces van pontificaal verschijnen. Chipfabrikant ASML, wereldleider op zijn gebied, met een toren tweemaal zo hoog als de hoogste kerktoren van Veldhoven, breidt in snel tempo zijn grondgebied, personeelaantal, winst en daarmee economische en sociaal maatschappelijke aanwezigheid uit. In het projectplan op de punt van een naald worden deze twee krachtvelden – teloorgang van religie tegenover de opkomst van supertechnologie naast elkaar gezet met een sterke nadruk op de rituelen die in beide sectoren plaatsvinden.

st caeliakerk veldhoven           ASML

Op de punt van een naald gaat over transformatie en transitie. Het gaat over het spanningsveld tussen het verdwijnen van de oude bindende krachten in een traditonele gemeenschap- de kerk, het geloof- ten opzichte van de onstuitbare kracht van het verschijnen van het nieuwe gemeenschappelijke krachten, de wetenschap en economie. Met wat voor krachten gaat deze transitie gepaard? Hoe zien die veranderingen eruit? Wat verliest de gemeenschap, wat is de winst? In het project tonen we onder andere traditionele kerkelijke rituelen, waarvan sommigen een parallel lijken te vertonen met de hypermoderne klinische bedrijfsvoering.